Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Peter Vyšehradský

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy

Jana Zagrapanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517
41517

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Peter Zahorjan

Jesseniova lekárska fakulta UK,
7.dCH/x

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435
41435

Tomáš Zaťko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644
41644
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91] 92 93 Nasledujúca Posledná