Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Shayera Sherai

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Martin Schnierer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy

Mgr. Jana Simonidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 123
41123

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin
prodekan fakulty

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
043/4131 005
043/4203209

MUDr. Richard Sivulič

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPAS

MUDr. Richard Sivulič

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 72 73 [74] 75 76 ... Nasledujúca Posledná