Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 527

Viera Moncmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
Sekretárka, sekretár
41771

prof. RNDr. Jana Muchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Katarína Murčeková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Dana Murgašová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
referent v administratíve, i. n.
043/2633 504
17
41504

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
41667

PhDr. Miroslava Mužilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199
41199
Prvá Predchádzajúca ... 52 53 [54] 55 56 ... Nasledujúca Posledná