Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Martin Schnierer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy

Mgr. Jana Simonidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 123
41123

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin
prodekan fakulty

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
043/4131 005
043/4203209

MUDr. Richard Sivulič

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPAS

MUDr. Pavol Skáčik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Alica Sládeková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 72 73 [74] 75 76 ... Nasledujúca Posledná