Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. PhDr. Darja Jarošová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 401
41401

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 451
41451
41677

MUDr. Miroslava Javorková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Samuel Javornický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 214
41214

prof. Mgr. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 959
41710

Katarína Jesenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
41827, 41693
Prvá Predchádzajúca ... 30 31 [32] 33 34 ... Nasledujúca Posledná