Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupkyňa prednostu pre vedu a výskum
043/4203 211
41719

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 483
41483

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663
41663

MUDr. Daniela Kapustová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Iveta Kasalová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Babeta Kašovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511
41511

Viera Kaššayová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
Referát evidencie a správy majetku správca budovy a majetku
043/2633 301
41301

Ing. Mária Kaššová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225
41225
Prvá Predchádzajúca ... 29 30 [31] 32 33 ... Nasledujúca Posledná