Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Juraj Jakubík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 509
41509
043/2633 510, voip:41510

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 402
41402

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450
043/4203132, 043/4203254

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 624
41624
043/4132507

MUDr. Lívia Jamrišková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4220 261
043/4203811, 043/4203805

Ivona Jančáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
sekretárka, sekretár
043/4220 261
41706
043/4203485

Iveta Jandušíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
sekretárka, sekretár
043/4132 532
41714
043/4203282

MUDr. Martina Jandzíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy
043/4131 895
41738
41762,043/4203350
Prvá Predchádzajúca ... 28 29 [30] 31 32 ... Nasledujúca Posledná