Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573
41707
043/4203416,043/4203266

Inna Chaun

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.
043/2633 878
4.66
41878

Alena Chmúrna

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320
41320

Viola Chmúrna

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314
41314

Mgr. Oľga Chodelková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB

Lenka Chrásteková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
043/2633 130
41130

MUDr. Martin Chrastina, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 27 28 [29] 30 31 ... Nasledujúca Posledná