Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MDDr. Daniel Hvizdoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573
41707
043/4203416,043/4203266

Inna Chaun

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.
043/2633 878
4.66
41878

Alena Chmúrna

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320
41320

Viola Chmúrna

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314
41314

Mgr. Oľga Chodelková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná