Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436
41436

Jana Hlobilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
chyžná

Mgr. Anita Hlušeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409
41409

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Mária Hnátová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Martina Hodásová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 23 24 [25] 26 27 ... Nasledujúca Posledná