Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
Vedúca oddelenia
043/2633 121
41121

MUDr. Janka Hamžíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Pavel Hanzel, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský

Mgr. Katarína Hanzelyová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Ján Haško

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN/x
Prvá Predchádzajúca ... 21 22 [23] 24 25 ... Nasledujúca Posledná