Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Katarína Grosmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kompetenčné centrum
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Matej Gura, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Andrea Gurová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Emília Hajnecká

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41638
41811,41812,41831
Prvá Predchádzajúca ... 19 20 [21] 22 23 ... Nasledujúca Posledná