Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MDDr. Andrej Ivan Halaša

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dZLE/x

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439
41439, 41114
41904, 41482

MUDr. Tatiana Haličková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marek Hampel

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
Vedúca oddelenia
043/2633 121
41121

MUDr. Janka Hamžíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 20 21 [22] 23 24 ... Nasledujúca Posledná