Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Mgr. Monika Štefanová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Eva Štermenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 223
41223

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Štifilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 448
3.20
41448

Kamila Štrbová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642
41642

MUDr. Jakub Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD

MUDr. Jakub Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 82 83 [84] 85 86 ... Nasledujúca Posledná