Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Branislav Šlenker

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD

MUDr. Branislav Šlenker

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Viera Šlepcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819
41819

Mgr. Lenka Šluchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 230
41230

MUDr. Marta Šošková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Margaréta Štáliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
sekretárka, sekretár
043/4132 450
41710
043/4203254

Andrej Štefák

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 80 81 [82] 83 84 ... Nasledujúca Posledná