Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katarína Fančiová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316
41316

Mgr. Pavol Faťun

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE

MUDr. Tomáš Fecko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

MUDr. Martin Feranec, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Nikola Ferencová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
+421432633678
41678
Ústav fyziológie, pracovňa 3.25

Martina Feriancová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
chyžná
043/2633 525
41525
Prvá Predchádzajúca ... 15 16 [17] 18 19 ... Nasledujúca Posledná