Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Eduard Farkaš

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

RNDr. Anna Farkašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Tomáš Fecko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Zamestnanec

PharmDr. Lenka Fedorová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dFA/x

MUDr. Nikola Ferencová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
+421432633678
41678
Ústav fyziológie, pracovňa 3.25

Martina Feriancová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525
41525

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Nina Ferková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVZ/x

MUDr. Simone Fin

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 15 16 [17] 18 19 ... Nasledujúca Posledná