Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Mgr. Viera Buchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Ing. Bc. Zuzana Buchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Sekretariát dekana
sekretárka
043/2633 309
41309

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Odborný asistent

MUDr. Michal Cibulka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 660
3.96
41660

MUDr. Adam Cigánik

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ
Prvá Predchádzajúca ... 7 8 [9] 10 11 ... Nasledujúca Posledná