Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Katarína Dirnbachová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 478
3.18
41478

Vladimír Doboš

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 412
41412, 41726

Mgr. Matúš Dohál, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41696

MUDr. Milan Dragula

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 699
41711
043/2633711
Prvá Predchádzajúca ... 12 13 [14] 15 16 ... Nasledujúca Posledná