Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 422
41422
41221, 41315
41309

MDDr. Bruno Čalkovský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
docent vysokoškolský
043/2633 766
41766
043/4132532, 043/4203282

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 434
19C
41434

doc. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viktor Čech

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 224
41224

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 595
41595
Prvá Predchádzajúca ... 8 9 [10] 11 12 ... Nasledujúca Posledná