Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41631

Mgr. Desana Kiselová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215
41215

Bc. Ferko Kiš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
IT projektový manažér
043/2633 824
41824
B2 440
IT projektový manažér

Zdenka Kleinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
41212

MUDr. Ján Kliment, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
043/4133 034
043/4203444

MUDr. Adriana Klimentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity

MUDr. Žofia Klimová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dPD/x
Prvá Predchádzajúca ... 35 36 [37] 38 39 ... Nasledujúca Posledná