Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 654
41 654
5.48

prof. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
profesor vysokej školy
41772

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 213

MUDr. Daniel Evin

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 643
2.23
41643

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej tuberkul. a respir.chorô
odborný asistent vysokej školy, univerzi
052/4412 111
Fax: 052/4422086

Katarína Fančiová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316
41316
Prvá Predchádzajúca ... 15 16 [17] 18 19 ... Nasledujúca Posledná