Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Emília Hajnecká

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41638
41811,41812,41831

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský
043/4132 532
41732
043/2633732,043/4203282

MUDr. Nikola Halačová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD

MUDr. Nikola Halačová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MDDr. Andrej Ivan Halaša

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dZLE/x

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439
41439, 41114
41904, 41482

MUDr. Tatiana Haličková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

Marek Hampel

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár
Prvá Predchádzajúca ... 18 19 [20] 21 22 ... Nasledujúca Posledná