Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411
41411, 41507, 41432
41507, 41432

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574
41764
043/4203574, 0903454116

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokej školy
043/2633 632
41632

MUDr. Adam Švec, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v
prodekan fakulty

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 034
41755
043/4203444

MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 628
41628

Mgr. Ivana Švrková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
Riaditeľka AKAS JLF UK
043/2633 505
0905 752 062
124
41505
Vzdelanie: Bc.:FPV UMB B. Bystrica, odbor: Aplikovaná informatika Mgr.:FMaKD ZU Žilina, odbor: Mediamatika a kulturne dedičstvo Na JLF UK pracuje od roku 2003

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 593
41593
Prvá Predchádzajúca ... 83 84 [85] 86 87 ... Nasledujúca Posledná