Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Juraj Krivuš

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Adam Krkoška

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie a cestovnej medicín
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viera Kšenzuliaková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 465
41465

Anna Kubernátová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 662
41662
41673

Jaroslav Kubička

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
domovník
043/2633 523
41523

Jana Kubičková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4133 308
41712
043/4203233, 043/4203232
Prvá Predchádzajúca ... 41 42 [43] 44 45 ... Nasledujúca Posledná