Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Michaela Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 719
043/4203 209
VoIP
41719

Miroslava Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Štefánia Vetešková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Publikačná činnosť

Jana Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405

MUDr. Nadežda Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dCH/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 468
VoIP
41468
Publikačná činnosť

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4134 185
VoIP
41745
Poznámka
043/4203644, 043/4203242
Publikačná činnosť

Libor Vladár

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
prevádzkový zámočník, údržbár
Telefón
043/2633 623
VoIP
41623
Poznámka
41447

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť