Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Matej Stančík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308
41750
043/4203153, 043/4203232

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4131 895
41716
043/4203880,043/4203350, 41773

MDDr. Barbora Stenchláková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Jaroslava Stoláriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát bezpeč.a ochrany zdravia a PO
bezpečnostný technik, referent bezpečnos
043/2633 325
41325
41513

Petra Strachilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
referent v administratíve, i. n.
043/2633 207
41207

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 767
41767
Prvá Predchádzajúca ... 67 68 [69] 70 71 ... Nasledujúca Posledná