Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Peter Smatana

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

MDDr. Michaela Smatanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203802

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
docent

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
docent vysokej školy
043/4203324

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 593
41593

MUDr. Lukáš Spevák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 66 67 [68] 69 70 ... Nasledujúca Posledná