Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ľuboš Hudák

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB

MUDr. Jan Hudeček, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616
41616
043/26333604, 41604

Ing. Alena Hulejová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 606
043/2633 822
41606

Mgr. Natália Huňarová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB

MVDr. Sandra Hurta Csizmár

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dAHE

MVDr. Sandra Hurta Csizmár

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Peter Huťka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dKF

MUDr. Peter Huťka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 25 26 [27] 28 29 ... Nasledujúca Posledná