Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Branislav Šlenker

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Viera Šlepcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819
41819

MUDr. Marta Šošková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Margaréta Štáliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
sekretárka, sekretár
043/4132 450
41710
043/4203254

Andrej Štefák

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Jaroslav Štefanides

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131
41131
41639

Emília Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41810

Mgr. Radka Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
41608
Prvá Predchádzajúca ... 81 82 [83] 84 85 ... Nasledujúca Posledná