Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MDDr. Michal Augustín

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dZLE/x

MDDr. Michal Augustín

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Iveta Avramová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Filip Babiak

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Michaela Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407
41415
41407

Mgr. Katarína Bačé

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210
41210
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná