Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Tomáš Kukučka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dKF

Veronika Kulavjaková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie investičnej výstavby a majetku
stavebný technik i. n.
043/2633 112
41112

Oľga Kulichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
sekretárka
043/2633 782
41782

Darina Kulišková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 458
41458

MUDr. Peter Kunč, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Lenka Kunertová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
7.dAHEm/x

MUDr. Lenka Kunertová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 493
41493

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4131 005
41719
043/4203209

Ing. Jana Kurhajcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 102
41102
Prvá Predchádzajúca ... 38 39 [40] 41 42 ... Nasledujúca Posledná