Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Miroslava Kňazúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589

Eva Kohútová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408
41408

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643
41740
043/4203773,043/4203903

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

RNDr. Zuzana Kolková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41651
5.27

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473
3.28
41473
Prvá Predchádzajúca ... 35 36 [37] 38 39 ... Nasledujúca Posledná