Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MDDr. Sarah Kalmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4220 261
043/4203485,043/4203821, 043/4203785

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupkyňa prednostu pre vedu a výskum
043/4203 211
41719

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 483
41483

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663
41663
Prvá Predchádzajúca ... 32 33 [34] 35 36 ... Nasledujúca Posledná