Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Alica Bobeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
41115

MUDr. Martina Bobrovská

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Martina Bobrovská

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Bolfíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 525
41525

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433
41433

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 654
41654
41654
5.48
5.48

MUDr. Mária Breznická

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dDV/x

MUDr. Kristína Brisudová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN
Prvá Predchádzajúca ... 5 6 [7] 8 9 ... Nasledujúca Posledná