Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Mária Bencúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dLKFB

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Mária Beníčková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Adriana Bernátová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185
41769
043/4203648,043/4203242

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 224
41224

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN/x

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec
zamestnanec
Prvá Predchádzajúca ... 4 5 [6] 7 8 ... Nasledujúca Posledná