Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
dekan, prodekan fakulty

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
Zamestnanec
043/2633 421
41421

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
043/4203616
724
Ústav súdneho lekárstva tel: 043/4132770 VoIP: 41768

MUDr. Estera Beháňová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dCH/x

MUDr. Monika Beliančinová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 199
043/4203785

PhDr. Daniela Beňadiková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dOSE/x

Mgr. Mária Bencúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dLKFB

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná