Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Nataša Méhešová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MVDr. Jana Melegová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
Zamestnanec
043/2633 813
41813

MUDr. Marian Melišík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Zamestnanec

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 426
41426

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 652
41652
5.42

MUDr. Zuzana Mesárošová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN/x

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika telovýchovného lekárstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4281 066
41739

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Vladimír Mičieta

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dNPF/x
Prvá Predchádzajúca ... 52 53 [54] 55 56 ... Nasledujúca Posledná