Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Drahomíra Pašková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 410
VoIP
41410

Jarmila Pašková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Libuša Paulínyová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
Telefón
043/2633 515
VoIP
41515

Mgr. Nikoleta Pavelková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dNPF, denný)
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
VoIP
41742
Poznámka
043/4203484
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Martin Péč, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 440
VoIP
41440
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 622
VoIP
41622
Poznámka
41099, 41121
Publikačná činnosť

MUDr. Tatiana Péčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Heiko Pedan

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dCH/x, externý)
Publikačná činnosť

Ing. Jana Pedanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre verejné obstrávanie
referent pre verejné obstarávanie
Telefón
043/2633 204
VoIP
41204
Poznámka
043/2633204