Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Ivana Pittnerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telefón
043/2633 206
VoIP
41206

MDDr. Filip Planeta

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 753
VoIP
41753
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 635
VoIP
41635
Poznámka
41635, 41205
Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
VoIP
41635
Poznámka
41635, 41205
Publikačná činnosť

MUDr. Michaela Plichtová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (5.dVN/x, externý)

MUDr. Vladimír Podušel

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dVN/x, externý)

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41683
Miestnosť
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37
Publikačná činnosť

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
Telefón
043/2633 444
VoIP
41444
Publikačná činnosť