Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Zdenka Kleinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
41212

MUDr. Adriana Klimentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity

MUDr. Žofia Klimová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dPD/x

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 664
41668

MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Miroslava Kňazúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589
Prvá Predchádzajúca ... 34 35 [36] 37 38 ... Nasledujúca Posledná