Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Janka Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre zahraničné vzťahy, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117
41117

Mária Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Peter Szépe, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
lektor vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Dagmar Šebová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 317
41317

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403
41403

doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 78 79 [80] 81 82 ... Nasledujúca Posledná