Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MDDr. Barbora Stenchláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dZLE/x

MDDr. Barbora Stenchláková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Zamestnanec

MUDr. Miroslava Steranková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Miroslava Steranková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Jaroslava Stoláriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát bezpeč.a ochrany zdravia a PO
bezpečnostný technik, referent bezpečnos
043/2633 325
41325
41513

Petra Strachilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
referent v administratíve, i. n.
043/2633 207
41207

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Juraj Strecha, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viera Struháriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 723
41723
043/4203398, fax: 043/4133271
Prvá Predchádzajúca ... 76 77 [78] 79 80 ... Nasledujúca Posledná