Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Kamila Štrbová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642
41642

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411
41411, 41507, 41432
41507, 41432

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574
41764
043/4203574, 0903454116

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 632
41632

MUDr. Juraj Šutovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Juraj Šutovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Adam Švec

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dCH
Prvá Predchádzajúca ... 79 80 [81] 82 83 ... Nasledujúca Posledná