Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Daniela Vargová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dFA

doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Ondrej Vasilik

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Diana Vážanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Diana Vážanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Marcel Veterník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 476
215
41476

Jela Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
sekretárka, sekretár
043/4203 557
41720

Miroslava Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 820
41820

MUDr. Štefánia Vetešková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MVDr. Marta Vilčková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dLKFB/x
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91] 92 93 ... Nasledujúca Posledná