Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Jela Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
sekretárka, sekretár
043/4203 557
41720

Miroslava Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 820
41820

MUDr. Štefánia Vetešková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

Jana Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
043/2633 405
41405

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 468
41468

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
+421432633678
41678
Ústav fyziológie, pracovňa 3.25

MUDr. Matej Vnučák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Marek Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN
Prvá Predchádzajúca ... 78 79 [80] 81 82 ... Nasledujúca Posledná