Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Mária Sováriová Soósová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 593
41593

MUDr. Lukáš Spevák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matej Stančík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308
41750
043/4203153, 043/4203232

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty
Prvá Predchádzajúca ... 75 76 [77] 78 79 ... Nasledujúca Posledná