Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Ing. Dagmar Šebová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 317
41317

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403
41403

Mgr. Dana Šefranková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.

Viliam Šeruga

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

PaedDr. Jozef Šimeček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 410
41410

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie a cestovnej medicín
docent vysokej školy, univerzity
043/4133 987
41708
043/4203522

Oľga Šimeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 418
41418

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 431
41431

Mgr. Ivana Šimerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát podnikateľskej činnosti
referent v administratíve, i. n.
043/2633 104
41104
41324

Štefánia Šimková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
chyžná
Prvá Predchádzajúca ... 70 71 [72] 73 74 ... Nasledujúca Posledná