Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Jana Sumková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii

Jarmila Svitačová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
pomocník a upratovač, i. n.
043/2633 604
41604

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

MUDr. Ján Sýkora, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

Pavol Sýkora

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník

Janka Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre zahraničné vzťahy, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117
41117

Mária Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Daniela Šarkanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 228
41228

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 489
3.13 KC
41489
Prvá Predchádzajúca ... 69 70 [71] 72 73 ... Nasledujúca Posledná