Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Peter Pleško

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

Ing. Paula Plešková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
043/2633 502
15
41502

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635
41635
41205

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635
41635
41205

MUDr. Vladimír Podušel

Jesseniova lekárska fakulta UK,
6.dVN/x

RNDr. Michal Pokusa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41643
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Gabriela Polášeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 66 67 [68] 69 70 ... Nasledujúca Posledná