Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy
41742
043/4203484

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440
41440

MUDr. Martin Jozef Péč

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Monika Péčová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622
41622
41099, 41121

Ing. Jana Pedanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204
41204
043/2633204

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 653
41653
Prvá Predchádzajúca ... 63 64 [65] 66 67 ... Nasledujúca Posledná