Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vladimír Petráš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
Elektortechnik a energetik i.n.
043/2633 457
41457

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Petríková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605
41605

MUDr. Otília Petrovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslav Pindura

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MDDr. Kristína Pitáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
Prvá Predchádzajúca ... 62 63 [64] 65 66 ... Nasledujúca Posledná